MA AL-FAKHRIYAH

TENTANG MA AL-FAKHRIYAH

Madrasah Aliyah Al-Fakhriyah merupakan jenjang pendidikan atas yang setara dengan SMA/SMK yang terdiri dari tiga tingkatan kelas yaitu X, XI, XII dan terbagi dalam dua jurusan yaitu IPA dan Keagamaan.

Kegiatan kelas MA Al-Fakhriyah dimulai dari jam 07:30 dan diakhiri jam 13:10

MA Al-Fakhriyah secara resmi berdiri tanggal 22 – 08- 2011 dengan SK Piagam Pendirian No. D/Kw.21/MAS/15/2011
Saat ini MA Al-Fakhriyah telah ter-AKREDITASI B (baik)
Nomor: 110/SK/BANP-SM/XII/2018

NSM 131273710279
NPSN 40320470

Baca Lagi

KURIKULUM

a. Kelas VII – IX MTS : Kurikulum 2013 (K-13)
b. Kelas X – XII MA : Kurikulum 2013 (K-13)
c. Kurikulum UN – AN : Kurikulum 2013 (K-13)

Baca Lagi

TENAGA PENDIDIK

Pengasuh dan Pembina serta para Asatidzah merupakan lulusan Timur Tengah dan lulusan perguruan tinggi (sarjana) yang siap mendidik santri sesuai dengan bidang masing-masing.
Dr. H. Muammar Bakry. Lc.,MA
H. Taufiqurrahman, Lc
H. Abd. Rahman Sappe, Lc
H. Mustari Syamsuddin, Lc
H. Jamaluddin, Lc.,M.Th.I
H. Jakfar Sadik. Lc.,S.Ag
H. Mubarak Bakry. S.Th.I.,M.Th.I
Ustad Saiful Kholan
Ustad Lukman Hakim
Ustad Zainullah
Ustad Munzir
Fatahuddin. S.Pd.,M.Pd
Rusdi.S.Pd.I
Muh. Nurcahyadi. S.Hi, M.Hi
Mubarak Idrus, S.Th.I
Imran. S.Pd.I
Risal Hamid. S.H, M.H
Darwis. S.Pd
Ashur, S. Sos
Muh. Shadiq Danial. SE
Ahmad Munawir. S.Pd
Hj. Muflihah Bakri,S.Kom
Ibda Sari, S.Si, M.Pd
Hj. St. Nurhayati M, S.Pd
Andi Zakiah, S.Pd, M.Pd
Nuraeni. ST.,M.Pd
Hartina Ridwan, S.Sos
Maidah, ST
Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Hasniar Hanisu. S.Si
St. Marwa Fahar, SE
Sarmiati, S.Pd
St. Aisyah Ramadana, S.H
Nurliyah, S.Pd
Kholilah
Hairul HS, SH

Baca Lagi