MTs Al-Fakhriyah

Tentang MTs Al-Fakhriyah

Madrasah Tsanawiyah Al-Fakhriyah merupakan jenjang pendidikan menengah pertama setara dengan SMP yang terdiri dari tiga tingkatan kelas yaitu VII, VIII, IX dan terbagi dalam beberapa rombel kelas.
Kegiatan kelas MTs Al-Fakhriyah dimulai dari jam 07:30 dan diakhiri jam 13:10

MTs Al-Fakhriyah secara resmi berdiri pada tanggal 30 Oktober 2006 dengan SK No 270 Tahun 2006
. Saat ini MTs Al-Fakhriyah telah ter-AKREDITASI B (baik)
Nomor: 079/SK/BANP-SM/X/2018.

NSM 121273710029
NPSN 40320289

Baca Lagi

KURIKULUM

a. Kelas VII – IX MTS : Kurikulum 2013 (K-13)
b. Kelas X – XII MA : Kurikulum 2013 (K-13)
c. Kurikulum UN – AN : Kurikulum 2013 (K-13)

Baca Lagi

TENAGA PENGAJAR

Pengasuh dan Pembina serta para Asatidzah merupakan lulusan Timur Tengah dan lulusan perguruan tinggi (sarjana) yang siap mendidik santri sesuai dengan bidang masing-masing.
Dr. H. Muammar Bakry. Lc.,MA
H. Taufiqurrahman, Lc
H. Abd. Rahman Sappe, Lc
H. Mustari Syamsuddin, Lc
H. Jamaluddin, Lc.,M.Th.I
H. Jakfar Sadik. Lc.,S.Ag
H. Mubarak Bakry. S.Th.I.,M.Th.I
Ustad Saiful Kholan
Ustad Lukman Hakim
Ustad Zainullah
Ustad Munzir
Fatahuddin. S.Pd.,M.Pd
Rusdi.S.Pd.I
Muh. Nurcahyadi. S.Hi, M.Hi
Mubarak Idrus, S.Th.I
Imran. S.Pd.I
Risal Hamid. S.H, M.H
Darwis. S.Pd
Ashur, S. Sos
Muh. Shadiq Danial. SE
Ahmad Munawir. S.Pd
Hj. Muflihah Bakri,S.Kom
Ibda Sari, S.Si, M.Pd
Hj. St. Nurhayati M, S.Pd
Andi Zakiah, S.Pd, M.Pd
Nuraeni. ST.,M.Pd
Hartina Ridwan, S.Sos
Maidah, ST
Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Hasniar Hanisu. S.Si
St. Marwa Fahar, SE
Sarmiati, S.Pd
St. Aisyah Ramadana, S.H
Nurliyah, S.Pd
Kholilah
Hairul HS, SH

Baca Lagi